מקצוע מידע על מקצוע : פוטנציאלים מעוררים קצרי חביון - 278302

278302 - פוטנציאלים מעוררים קצרי חביון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

עקרונות רישום של פוטנציאלים מעוררים, פוטנציאלים מעוררים קצרי חביון, פוטנציאלים במוליך נפחי. פוטנציאלים מעוררים שמיעתיים. פוטנציאלים מעוררים סומטוסנסוריים. פוטנציאלים מעוררים ראייתיים. שמושים נוירולוגיים. שימושים אודיולוגיים. שימושים נוירוכירורגיים. הדגמות ותרגילי מעבדה.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:20:23