מקצוע מידע על מקצוע : עבודה סמינריונית בפיסיולוגיה - 278301

278301 - עבודה סמינריונית בפיסיולוגיה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2   שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  274364 פיזיולוגיה של מערכות גוף לרפואנים       מקצועות קדם
  277003 פיסיולוגיה - נשימה, לב ודם     או
  277004 פיסיולוגיה של מערכות וסות     או
  274323 פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם   ( או
) 274348 פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות ו -    


הקורס מאפשר למשתלמים ללמוד באופן יסודי נושא ספציפי בתחום הבעיות השייכות לפיסיולוגיה של מערכות קרדיווסקולריות ומערכות ויסות, לרכז את המידע הקיים בקשר לאותו נושא ולהגיש את החומר בצורה מסודרת כדו"ח בכתב ובדרך כלל גם ע"י הרצאה סמינריונית.


הערות
קורס למוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:09:04