מקצוע מידע על מקצוע : עבודה סמינריונית בביופיסיקה - 278300

278300 - עבודה סמינריונית בביופיסיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 1   1   שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  277000 ביופיסיקה 1       מקצועות קדם


הקורס מאפשר למשתלמים ללמוד באופן יסודי נושא ספציפי בתחום הבעיות השייכות לביופיסיקה, לרכז את המידע הקיים הקשור לאותו נושא ולהגיש את החומר בצורה מסודרת כדו"ח בכתב ובדרך כלל הרצאה סמינריונית.


הערות
קורס מוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:06:23