מקצוע מידע על מקצוע : מיקרוסקופיה מעשית - 278031

278031 - מיקרוסקופיה מעשית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  278030 מיקרוסקופיה בסיסית ומתקדמת       מקצועות קדם


הכרת מרכיבי מיקרוסקופ האור,כיוון קולר, שיטות שונות ליצירת ניגודי פאזות. מיקרוסקופ פלורסנטי: מסלול ערור ואיסוף האור, פילטרים פלורסנטים. בינוקולרים פלורסנטים. מיקרוסקופ קונפוקלי: ערור האור באמצעות לייזר,חריר, מסלול איסוף האור, יצירת רבדים אופטים ובניה של תמונות תלת מימדיות. הגלאים השונים: מצלמות דיגיטליות, pmts, ccd. תוכנות לרכישה ועיבוד תמונה, וישום אלמנטים בסיסים של דיגיטצית אות, כימות פלורסנטי, ומדידות גיאומטריות פשוטות.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:07:48