מקצוע מידע על מקצוע : גורמי אלימות בפרזיטים - 278022

278022 - גורמי אלימות בפרזיטים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.

גורמי האלימות המבקרים את הפתוגניות של פרזיטים אאוקריוטים והמנגנונים שמשמשים פרזיטים אלה, כדי לתקוף את מערכת החיסון ברמה מולקולרית של המאכסן.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995   j. c. boothroyd j. c. boothroyd molecular approaches to parasitology )mbl lectures in biology, vol 12(
1997   elizabeth a. zeibig et al. clinical parsitology% a practical appraoch

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:17:42