מקצוע מידע על מקצוע : מנגנוני בקרה בהתפתחות גידולים ממאירים - 278021

278021 - מנגנוני בקרה בהתפתחות גידולים ממאירים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274107 התא ומרכיביו - 2   (   מקצועות קדם
  274108 התא ומרכיביו-1 ו -    
) 274223 תורשת האדם ו -    


מנגנונים מולקולרים המעורבים בבקרת חלוקה של תאים סרטניים, אינטראקציה של תאים סרטניים עם סביבתם, נדידה וחודרנות של תאים, אנגיוגנזה של גידולים ממאירים, ופיזור גרורתי.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:16:19