מקצוע מידע על מקצוע : פיטריות פתוגניות לאדם - 278020

278020 - פיטריות פתוגניות לאדם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
1.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1   2   1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274331 בקטריולוגיה       מקצועות קדם
 
  274333 מיקולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274350 מיקולוגיה      


הנושאים העיקריים שידונו בקורס:
1. התכונות היחודיות המאפיינות שמרים ופטריות בכלל ומיקוזות בפרט. מבנה התא ומורפולוגיה, גידול המטבוליזם.
2. זיהומים פונגליים שיטחיים, ותת עוריים.
3. זיהומים סיסטמיים ראשוניים הניגרמים על ידי פטריות דו-מורפיות.
4. המיקוזות האופרטוניסטיות - המשמעות הקלינית וגורמי מחלה.
5. החומרים האנטיפונגליים ומנגנוני פעולתם.
6. שיטות מעבדתיות וזיהוי במיקולוגיה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1992 lea and febiger kwon-chung, k.j. and bennett, j.g medical mycology
  1993 blackwell richardson, m.d. and warnock, d.w fungal infections - diagnosis and management

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:55:59