מקצוע מידע על מקצוע : נושאים עדכניים במדעי הרפואה 2 - 278018

278018 - נושאים עדכניים במדעי הרפואה 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
הקורס הינו מסגרת למרצים אורחים המתארחים בפקולטה ומאפשרת להעשיר את מגוון הקורסים הקיים בחידושים מחזית המדע. הסילבוס יקבע על ידי כל מרצה.


הערות
קורס מוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:11:13