מקצוע מידע על מקצוע : נושאים עדכניים במדעי הרפואה 2 - 278018

278018 - נושאים עדכניים במדעי הרפואה 2
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
הקורס הינו מסגרת למרצים אורחים המתארחים בפקולטה ומאפשרת להעשיר את מגוון הקורסים הקיים בחידושים מחזית המדע. הסילבוס יקבע על ידי כל מרצה.


נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 13:34:33