מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במוח והתנהגות 1 - 278014

278014 - סמינר במוח והתנהגות 1
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  276203 מבנה המח ותפקודו       מקצועות קדם


נושאים עדכניים בחקר המוח וההתנהגות. מגוון רחב של גישות כולל גישות נוירוביולוגיות קלאסיות, גישות פסיכוביולוגיות, קוגנטיביות ועוד. הקורס יכלול הרצאות שינתנו על ידי תלמידים, כמו גם על ידי מורים ואורחים מן הארץ ומחו"ל. לאחר כל הרצאה יתקיים דיון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 mcgraw hill e. kandel, j. schwartz, t. jessel principles of neural science
1990 academic press m.zigmond, f. bloom, s.landis, m.zigmond, f. bloom, s.landis, fundemental neuroscience

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:00:20