מקצוע מידע על מקצוע : פרקים באימונולוגיה מודרנית - 278005

278005 - פרקים באימונולוגיה מודרנית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  4 2     שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  276308 מבוא לאימונולוגיה       מקצועות קדם
  276413 אימונולוגיה בסיסית     או


הנושאים יבחרו לפי הספרות השוטפת.


הערות
קורס למוסמכים בלבד


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:55:22