מקצוע מידע על מקצוע : רפואה מבוססת גנום וטיפול גני - 277322

277322 - רפואה מבוססת גנום וטיפול גני
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134058 ביולוגיה 1       מקצועות קדם
 
  274137 התא לרפואנים       מקצועות צמודים
  274223 תורשת האדם      
  274238 ביוכימיה כללית לרפואנים      


עקרונות הבסיס של רפואה מבוססת גנום הן מהפן האבחוני והן מהצד הטיפולי. עקרונות הבסיס וכלים להעברת גנים בטיפול גני. תהליך פתוח טיפול מבוסס גנום מהמעבדה למיטת החולה. הבנת מחקרים הבודקים הקשר בין המחלה לגנום וטיפולים מודרניים מבוססי גנום במחלות גידוליות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים:
1. יבינו את העקרונות של רפואה מבוססת גנום וטיפול גני
2. יכירו את הטיפולים המרכזיים בתחום זה 3.יכירו ויבינו את המושג" רפואה מדויקת"
4. יכירו את הסוגיות האתיות ברפואה מבוססת גנום.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:09:37