מקצוע מידע על מקצוע : פיסיולוגיה ופתולוגיה של מערכת הראיה - 277319

277319 - פיסיולוגיה ופתולוגיה של מערכת הראיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274213 ביופיסיקה של תהליכים פיסיולוגים       מקצועות קדם
  274325 מדעי העצב     או
  277001 מדעי העצב     או


תפקוד הרשתית בהתמרת אור לפעילות חשמלית ובעיבוד אינפורמציה ראייתית, פגמים בתפקוד הרשתית, ראיית לילה ויום, הבסיס הפסיכופיסי והאלקטרופיסיולוגי של ראיית צבעים, תפקוד מערכת העצבים המרכזית בתהליך הראיה, פלסטיות בקליפת המח הראייתית והבסיס הפיסיולוגי לאמבליופיה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:22:08