מקצוע מידע על מקצוע : רצפטורים ומה שמעבר להם - 277316

277316 - רצפטורים ומה שמעבר להם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  276310 ביוכימיה קלינית       מקצועות קדם
  276450 אנדוקרינולוגיה     או


הסוגים השונים של רצפטורים להורמונים. מנגנוני העברת הסיגנל העיקריים ומרכיביהם (חלבוני g הטרוטרימריים ומונומריים, נוקלאוטידים ציקליים, פוספוליפזות, פרוטאין קינזות ופוספטזות). השפעת הורמונים על ביטוי גנים. איקוזנואידים (פרוסטגלנדינים, לאוקוטריאנים ותרומבוקסן): סינתזה והשפעות חשובות. דרישות הקורס: סמינרים בנושאים ספציפיים חדשניים בעלי עניין מיוחד אותם יגישו הסטודנטים בעל-פה ובכתב.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:12:09