מקצוע מידע על מקצוע : אלקטרופיזיולוגיה של שריר הלב - 277311

277311 - אלקטרופיזיולוגיה של שריר הלב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274213 ביופיסיקה של תהליכים פיסיולוגים       מקצועות קדם
  274323 פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם     או


פוטנציאל פעולה איטי ומהיר - ההבדלים ביניהם. הבסיס היוני של פוטנציאל הפעולה. זרם הנתרן והתפשטות פוטנציאל הפעולה בלב. זרם הסידן - תפקידו ביצירת ההתכווצות. זרמים החוצה. הפרעות קצב - מנגנונים אפשריים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:58:44