מקצוע מידע על מקצוע : בריאות הציבור ומערכת הרפואה בארץ - 277210 (Current)

277210 - בריאות הציבור ומערכת הרפואה בארץ
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

עקרונות הבריאות, בריאות הציבור, חוקי הבריאות, מבנה מערכת הבריאות, ניטור חולי, בריאות סביבה, פיקוח אם וילד, בריאות העובד, מבוא לכלכלת בריאות, קבוצות חלשות באוכלוסיה.


הערות
הקורס מיועד לסטודנטים שנה א' רפואה.
פתיחת הקורס מותנית ברישום של לפחות
20 סטודנטים.
המבחן יתקיים ביום ה' .21.01.2021


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ה מר גריפאת ראמי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 12:48:35