מקצוע מידע על מקצוע : בריאות הציבור ומערכת הרפואה בארץ - 277210 (Current)

277210 - בריאות הציבור ומערכת הרפואה בארץ
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

עקרונות הבריאות, בריאות הציבור, חוקי הבריאות, מבנה מערכת הבריאות, ניטור חולי, בריאות סביבה, פיקוח אם וילד, בריאות העובד, מבוא לכלכלת בריאות, קבוצות חלשות באוכלוסיה.


הערות
קורס בחירה לשנה א' רפואה
הקורס יתקיים אחת לשבועיים בהתאם
לתאריכים שיפורסמו בסילבוס.
הערכת הקורס באמצעות בחינה שתתקיים
בשיעור האחרון .24.01.23


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 15:30-18:30 ג ד"ר גריפאת ראמי הרצאה 10 10

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:49:55