מקצוע מידע על מקצוע : פיסיולוגיה של מערכות וסות - 277004

277004 - פיסיולוגיה של מערכות וסות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   3 1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274213 ביופיסיקה של תהליכים פיסיולוגים       מקצועות קדם
  277000 ביופיסיקה 1     או
 
  274324 פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274348 פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות      


הפרשת חומרים ע"י הכליה, בקרה על פעילות הכליה, המאזן החומצי-בסיסי והאלקטרוליטי בגוף, מערכת העיכול. מדידת פרמטרים פיסיולוגיים בחיות ניסוי ובבני אדם. תגובות ומנגנוני וויסות במערכת הסירקולציה, שטף דם ושוק, רספירומטריה, וויסות של חילופי גזים, מאזן נוזלים ואלקטרוליטים, מערכת העצבים המרכזית והאוטונומית, רישום וניתוח ביופוטנציאלים כגון האלקטרוקרדיוגרם.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:53:11