מקצוע מידע על מקצוע : פסיכולוגיה וסוציולוגיה 1 לרפואנים - 276451

276451 - פסיכולוגיה וסוציולוגיה 1 לרפואנים
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  274232 פסיכולוגיה וסוציולוגיה 1 לרפואנים       מקצועות זהים


נושאים: התפתחויות חדשות בתחום התיאורטי והאמפירי של הפסיכולוגיה והשלכותיהן על ההתנהגות האנושית. שימוש בידע מתחום הפסיכולוגיה להבנת סוגיות מרכזיות ברפואה. יושם דגש מיוחד על תחומים מתוך הפסיכולוגיה בעלי השלכה לנושאים בהם מתמחים רופאים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 לדורי אטקינסון ואחרים מבוא לפסיכולוגיה
1990   האוניברסיטה הפתוחה מבוא לפסיכולוגיה

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:11:45