מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מודל גנטיות במחקר ביולוגי - 276418

276418 - מערכות מודל גנטיות במחקר ביולוגי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274107 התא ומרכיביו - 2   (   מקצועות קדם
) 274215 גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם ו -    


הכרת מערכות מודל גנטיות במחקר ביולוגי. ידונו גישות גנטיות המשמשות לחקר נושאים בביולוגיה התפתחותית ובביולוגיה של התא. ידונו השיטות האופייניות לכל אחת ממערכות המודל: שמרים, זבובי תסיסה, נמטודות ובעלי חוליות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 w.h. freeman and company, new york griffiths, miller, suzuki, et al. an introduction to genetic analysis. 5th edition

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:16:59