מקצוע מידע על מקצוע : אימונולוגיה בסיסית - 276413 (Current)

276413 - אימונולוגיה בסיסית
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה   (   מקצועות קדם
  134020 גנטיקה כללית ו -    
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
  064507 ביוטכנולוגיה מולקולרית   ( או
  064523 מבוא לביוטכנולוגיה מולקולרית ו -    
  134019 מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה ו -    
) 134058 ביולוגיה 1 ו -    
 
  274249 אימונולוגיה בסיסית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274261 אימונולוגיה בסיסית וקלינית      
 
  274230 אימונולוגיה       מקצועות זהים
  276308 מבוא לאימונולוגיה      


מבוא לחסינות טבעית ונרכשת. נוגדנים: קבוצות ותת קבוצות - מבנה ותפקיד. גנטיקה וביוסינטזה של נוגדנים. אידיוטיפ, אלוטיפ, אזוטיפ של הנוגדן. היברידומות. משלים בחסינות הומורלית ובדלקת. תבחינים אימוניים. גנטיקה ותפקוד האתר העיקרי לסווג רקמות. מהות האנטיגנים. מערכת הלימפטית: איברים, רקמות, תאים. הקולטן של תאי t. תאים ותפקידים ביולוגיים בתגובות חיסון. תאי עזר, ציטוקינים, לימפוקינים, דלקת, מולקולות הדבקה. נדידת תאים ויחסי גומלין בין תאים. סבילות טבעית ונרכשת. אוטואימוניות. ביולוגיה של השתלות. אלרגיות ורגישויות יתר. תסמונת הכשל החיסוני (aids). תנגודת לזיהומים. חסינות של מערכת הריריות. חסינות בילוד. הבסיס המולקולרי של חסרים חיסוניים ראשוניים.

תוצאות למידה
1. הכרת מושגי יסוד באימונולוגיה.
2. הבנה של תהליכי יצירה התמיינות והפעלה של תאים חיסוניים.
3. הבנת תפקידה של מערכת החיסון אופן פעולה ויחסי הגומלין עם מערכות פיזיולוגיות אחרות.
4. יכולת לקשר בין תהליכים חיסוניים ומצבים קלינים.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 10.02.2023 א
  ה 09.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
803 אולמן 11:30-14:30 ג פרופ' מלמד דורון הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1997 churchill livingstone janeway and travers immunobiology 3rd edition

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:51:43