מקצוע מידע על מקצוע : פיסיולוגיה של על-לחץ וצלילה - 276307 (Current)

276307 - פיסיולוגיה של על-לחץ וצלילה
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  274323 פיסיולוגיה 1 - נשימה לב ודם   (   מקצועות קדם
) 274324 פיסיולוגיה 2 - מערכות ויסות ו -    


עקרונות פיסיקליים ופסיולוגיים של על-לחץ וסביבה מיימית. השפעות פסיולוגיות ורעילות של גזים בלחץ גבוה. הרעלת חמצן ריאתית ומוחית. פתופסיולוגיה של תאונות צלילה ועקרונות הרפואה ההיפרברית.


הערות
הקורס מיועד לשנה ג' רפואה.
פתיחת הקורס מותנית ברישום של לפחות
10 סטודנטים.
בסיום הקורס תוגש עבודה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ב.רפפורט 16:30-18:30 ב ד"ר ז'ק רם הרצאה 10 10

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 02:50:22