מקצוע מידע על מקצוע : פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים - 276011 (Current)

276011 - פיזיולוגיה של מערכות הגוף למהנדסים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  274001 מבוא לאנטומ מיקרוסקופית ומקרוסקופ   (   מקצועות קדם
) 336537 ביופיסיקה ונוירופיסיולוגיה למהנדסים ו -    


פיזיולוגיה של הלב, מחזור הדם, המודינמיקה, נשימה, כליה, עיכול וויסות הורמונלי של הסביבה הפנימית של הגוף. ניתוח כמותי של תפקוד מערכות הגוף. זרימה בכלי דם ובדרכי האוויר, פעילות מכנית וחשמלית של הלב, מחזור הדם הכלילי, הריאתי וההיקפי, בקרת הלב ומחזור הדם, שיחלוף גזים בריאה וברקמה, נשיאת חמצן ודו-תחמוצת הפחמן בדם, מכניקה של הנשימה, בקרת הנשימה, מאזן הנוזלים, האלקטרוליטים ויון מימן בגוף, הפרשת חומרים על ידי הכליה, בקרת תפקוד הכליה, ספיגת חומרי מזון במערכת העיכול, מכניקה של תנועתיות מע' העיכול, בקרת מערכת העיכול, ויסות הורמונלי של מערכות הגוף - בלוטות ההפרשה הפנימית ומערכות משוב פיזיולוגיות.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 23.02.2021 א
  ו 19.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
301 ביורפואי 16:30-18:30 ב פרופ. עבאסי זייד הרצאה 10 11
201 ביורפואי 16:30-18:30 ד   תרגול 11
 
301 ביורפואי 16:30-18:30 ב פרופ. עבאסי זייד הרצאה 10 12
301 ביורפואי 16:30-18:30 ד   תרגול 12


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1999 האוניברסיטה הפתוחה ר. ברן ומ. לוי עקרונות הפיזיולוגיה

נערך בתאריך 16/07/2020 בשעה 03:45:42