מקצוע מידע על מקצוע : יזמות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות - 276004

276004 - יזמות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  518008 חדשנות אנרגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  274346 יזמות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות      


מפת דרכים ליזם, נכסים אינטלקטואלים- מרעיון לפטנטים, התהליך הרגולטורי, ניסויים בבעלי חיים- עקרונות ומודלים, מחקרים קליניים- מניסוי התכנות למחקרים רנדומאליים, גיוס כספים- מלאכים, חממות והון סיכון. התערבויות קרדיוואסקולריות- מבלונים לסטנטים מצופי תרופה ויותר, סימולטורים, כירורגיה בפולשנות מזערית- מניתוחי ענק למשחקי מחשב. פולשנית- קטנה וחכמה, הדמיה רפואית לא פולשנית- הכוונה מדויקת ומוקדמת, מיפוי להתערבויות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 harper business g. kawasaky rules for the revolutionaries
2004 portfolio g. kawasaky art of the start

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 01:10:50