מקצוע מידע על מקצוע : רפואת שינה מפיזיולוגיה ועד מחלות - 276001

276001 - רפואת שינה מפיזיולוגיה ועד מחלות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  276438 אבחון וטפול בהפרעות שינה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  277315 מבוא לחקר השינה      


פיזיולוגיה של השינה: הצורך בשינה, מבנה ותפקוד השינה, שלבי השינה השונים והיפנוגרמות, מדידה וכימות, המחזוריות האולטראדיאנית והסירקאדיאנית, השפעת השינה והמקצב הסירקאדיאני על מערכות הגוף השונות וההורמונים, מוא להפרעות שינה, אבחון וטיפול בהפרעות שינה: אינס מניות, היפרסומניות, פאראסומניות, הפרעות סירקאדיאניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 martin dunitz ltd לביא, פילר, מלהוטרה diagnosis and treatment of sleep disorders: a handbook for the clinitian
2005 elsevier kryger, roth, dement principles and practice of sleep medicine

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 03:14:39