מקצוע מידע על מקצוע : רפואת שינה מפיזיולוגיה ועד מחלות - 276001 (Current)

276001 - רפואת שינה מפיזיולוגיה ועד מחלות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י בחינה סופית בלבד.


  276438 אבחון וטפול בהפרעות שינה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  277315 מבוא לחקר השינה      


פיזיולוגיה של השינה: הצורך בשינה, מבנה ותפקוד השינה, שלבי השינה השונים והיפנוגרמות, מדידה וכימות, המחזוריות האולטראדיאנית והסירקאדיאנית, השפעת השינה והמקצב הסירקאדיאני על מערכות הגוף השונות וההורמונים, מוא להפרעות שינה, אבחון וטיפול בהפרעות שינה: אינס מניות, היפרסומניות, פאראסומניות, הפרעות סירקאדיאניות.


הערות
הקורס מיועד לסטודנטים שנה ב' רפואה.
פתיחת הקורס מותנית ברישום של לפחות
20 סטודנטים.
המבחן יתקיים ביום ד' .20.01.2021


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  ב.רפפורט 08:30-11:30 ד ד"ר עציוני תמר הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2002 martin dunitz ltd לביא, פילר, מלהוטרה diagnosis and treatment of sleep disorders: a handbook for the clinitian
2005 elsevier kryger, roth, dement principles and practice of sleep medicine

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:23:27