מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים - 238902

238902 - סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים בקומבינטוריקה ותורת הגרפים באמצעות קריאה מודרכת והצגת מאמרים עדכניים על פי בחירת מורה הסמינריון.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:41:24