מקצוע מידע על מקצוע : סמינריון מחקר בלוגיקה וקומבינטוריקה - 238901

238901 - סמינריון מחקר בלוגיקה וקומבינטוריקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים בלוגיקה וקומבינטוריקה. אופן הלימוד הוא בקריאה מודרכת והצגה של מאמרים עדכניים על פי בחירת מורה הסמינריון.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:35:57