מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בחישוב קוונטי - 236991

236991 - פרויקט בחישוב קוונטי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 4     1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  116031 תורת האינפורמציה הקוונטית       מקצועות קדם
  114054 פיסיקה 3   ( או
) 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ו -    
  115203 פיסיקה קוונטית 1   ( או
) 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ו -    
  124400 כימיה קוונטית 1   ( או
) 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ו -    


מבוא לתהודה מגנטית גרעינית ( תמ"ג ) ומכשור תמ"ג - תיאור קלאסי ההמילטוניאן בתמ"ג וההמילטוניאן בעל-מוליכים, עבור קיוביט בודד ועבור שני קיוביטים. מטריצת הצפיפויות ומצבים פסבדו-טהורים. ספין אקו ומיקוד מחדש. מדידת זמני רלקסציה t1 ו- t2. שערים קוונטיים לחישוב קוונטי בתמ"ג ובעל-מוליכים. פורמליזם מכפלת-אופרטורים. תרגום מאלגוריתמים קוונטיים לסדרת פעימות אלקטרומגנטיות. היכרות עם סימולטורים ועם המעבדות (ללא עבודה במעבדה). תכנון ניסויים בתמ"ג ובעל-מוליכים, מימוש על סימולטורים ומימוש בעל-מוליכים (דרך האתר של ibm ) על המחשב הקוונטי של ibm. ביצוע אנליזה של ה בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין איך חישוב קוונטי ממומש בפועל (בשתי טכנולוגיות שונות), כולל הקשר בין המילטוניאן (המבטא את משוואות תנועה) לבין שערים לוגיים.
2. להכיר סימולטורים להרצת אלגוריתמים קוונטיים בשתי הטכנולוגיות.
3. לבחון בפועל הרצה אמיתית ( דרך האתר של ibm ) על המחשב הקוונטי של ibm.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:23:08