מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים ברשתות עצביות - 236950

236950 - נושאים מתקדמים ברשתות עצביות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236941 מבוא לרשתות עצביות       מקצועות קדם
נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:38:41