מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לרובוטיקה - 236927

236927 - מבוא לרובוטיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234218 מבני נתונים 1   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
 
  046212 מבוא לרובוטיקה ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  035001 מבוא לרובוטיקה       מקצועות זהים


טרנספורמציות הומוגניות, משוואות קינמטיות וקינמטיקה הפוכה, דינמיקה, בקרת סרוו, תכן מסלולים, הענות, ניווט רובוטי, ניווט רובוטי מונחה חיישנים, ראיה רובוטית ממוחשבת, בקרת רובוטים מבוססת ראיה, שפות פיקוד, תכנון פעולות ובינת מכונה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1987 mcgraw - hill k.s.fu.r.c. gonzales and c.g.s.lee robotics control,sensing,vision and intelligence
  1987   w.a.wolovich introduction to robotics

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:30:47