מקצוע מידע על מקצוע : ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות - 236862 (Current)

236862 - ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234125 אלגוריתמים נומריים   (   מקצועות קדם
) 236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע ו -    
  046200 עבוד ונתוח תמונות     או


נושאים: יחידות פתרונות דלילים, אלגוריתמי רדיפה ( pursuit ), ביצועי אלגוריתמים - משפטי שקילות, התייחסות לרעש - יחידות, אלגוריתמים, ביצועים ויציבות, שיטות iterative shrinkage, ניתוח ביצועים ממוצעים - יסודות וניתוח שיטת הסף, אלגוריתם dantzig-selector, עיבוד אותות בעזרת מודל מבוסס דלילות, מגוון יישומים אפשריים, התייחסות שערוכית למודל מבוסס דלילות, שיטות ללימוד מילונים ( k-svd ו mod ), דחיסת תמונות פנים, ניקוי רעש - שיטות שונות וקשריהן, חישה דחוסה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את תפקידם ומעמדם של מודלים במגוון משימות בעיבוד אותות ותמונות
2. להכיר לפרטיו את המודל מבוסס הדלילות, תיאורתית ואלגוריתמית.
3. לפתור בעיות חדשות בעיבוד תמונות כשהוא עושה שימוש במודל זה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה פרופ. אלעד מיכאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2010 springer m. elad sparse and redundant representations: from theory to applications in signal and image processing

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 11:01:18