מקצוע מידע על מקצוע : ראיה חישובית גאומטרית - 236861

236861 - ראיה חישובית גאומטרית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
  104281 חשבון אינפי 2   ( או
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות   ( או
) 104281 חשבון אינפי 2 ו -    


שיטות חישוביות גאומטריות ואלגוריתמים בעיבוד והבנת תמונות. נחקור ישומים כגון שחזור צורות, חידוד תמונות צבע, אינטגרצית שפות, חישוב הסטים, צירי סימטריה, גאודטים מינימליים וחתימות אינוואריאנטיות. נלמד כיצד לשלב ולהשתמש בכלים מורפולוגיה מתמטית, גאומטריה דיפרנציאלית, אלגוריתמים בתורת הגרפים, אנליזה נומרית וחשבון וריאציות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 cambridge university press j.a. sethian ,level set methods:evolving interfaces in geometry .fluid mechanics, computer vision and mater. scien
1998 teubner stuttgart j. weickert anisotropic diffusion in image processing 6-60620-915-3 isbn
1994 kluwer academic publishers, the netherlands b.m. ter haar romeny, ed. .geometric-driven diffusion in computer vision
1997 springer-verlag   .lecture notes in computer science: first int 2521conf. on scale-space theory in comp.vision vol

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:47:13