מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות מחשבים - 236828

236828 - פרויקט במערכות מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3 6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות קדם
  234123 מערכות הפעלה     או


פרויקט מעשי בנושא מחקרי במערכות מחשבים, בתחומים כגון וירטואליזציה, מערכות אחסון, מערכות תקשורת, אבטחת מערכות, ומערכות חישוב ענן. הסטודנטים יתנסו בעבודה מחקרית בנושא מתקדם במערכות מחשבים.


הערות
הקורס מיועד לסטודנטים מצטיינים. יש
למלא שאלון מקוון. רישום באישור מרצה
בלבד.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ/ח צפריר דן פרויקט 10 10

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:45:49