מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית - 236823

236823 - סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  116031 תורת האינפורמציה הקוונטית       מקצועות קדם
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית     או


מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים.


נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:23:28