מקצוע מידע על מקצוע : סמינר ברשתות חיבורים ומיון - 236822

236822 - סמינר ברשתות חיבורים ומיון
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:25:27