מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בביואינפורמטיקה - 236818 (Current)

236818 - סמינר בביואינפורמטיקה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים. סמסטר א' תשע"ז: דיגום וניתוח רשתות ביולוגיות סמסטר ב' תשע"ז: שיטות חישוביות במטגנומיקה. סמסטר א' תשע"ח: דיגום וניתוח רשתות ביולוגיות. סמסטר ב' תשע"ח: שיטות חישוביות במטגנומיקה סמסטר א' תשע"ט: דיגום וניתוח רשתות ביולוגיות. סמססטר א' תש"פ: מידול וניתוח רשתות ביולוגיות.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    16:30-18:30 ד פרופ. פינטר רון יאיר הרצאה 10 10

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:30:51