מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בגרפיקה ממוחשבת - 236816 (Current)

236816 - סמינר בגרפיקה ממוחשבת
ילמד השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הסמינר היא לפתוח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ה פרופ. אלבר גרשון הרצאה 10 10

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:24:23