מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בשיטות אימות פורמליות - 236814

236814 - סמינר בשיטות אימות פורמליות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

פיתוח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים עדכניים, בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:22:13