מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באנליזה נומרית  1 - 236811

236811 - סמינר באנליזה נומרית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של הסטודנטים.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:11:18