מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהנדסת תוכנה - 236800

236800 - סמינר בהנדסת תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236321 שיטות בהנדסת תוכנה       מקצועות קדם


הסמינר מציג נושא מתקדם הנבחר בכל סמסטר מתוך קשת של נושאים בהנדסת תוכנה בתחומים שונים כולל: הנדסת דרישות, מתודולוגיות פיתוח תוכנה ( booch, omt, jacobson וכו'), ניתוח והערכות מערכות תוכנה, תכנות מונחה עצמים ועוד. הציון ניתן גם על בסיס השתתפות והצגת נושא. סמסטר ב' תשע"ט: הנדסת אלגוריתמים.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:58:42