מקצוע מידע על מקצוע : למידה עמוקה על מאיצים חישוביים - 236781 (Current)

236781 - למידה עמוקה על מאיצים חישוביים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  044198 מבוא לעבוד ספרתי של אותות       מקצועות קדם
  046195 מערכות לומדות     או
  234125 אלגוריתמים נומריים     או
  236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע     או
  236756 מבוא למערכות לומדות     או


הקורס מכסה מגוון רחב של אלגוריתמי למידה עמוקה ויישום יעיל שלהם על חומרה ייעודית. בפרט הקורס יכסה נושאים הבאים: פרספטרון רב-שכבתי, רשתות קונבולוציה, רשתות רקורסיביות, למידה בלתי מונחית, מודלים גנרטיביים, למידה על גרפים, דחיסת רשתות וכו. בחלק החומרתי נסקור ארכיטקטורות ייעודיות עבור אימון והאצת רשתות עצביות עמוקות. בסיום הקורס הסטודנט:
1. ידע אספקטים תאורטיים ומעשיים של בניית רשתות עצביות עמוקות.
2. ידע לבנות רשתות עצביות עמוקות תוך שימוש בחבילות תוכנה ייעודיות.
3. ידע שיטות אופטימיזציה שונות המאפשרות ביצוע יעיל של אפליקציות למידה על מאיצים חישוביים.
4. יבצע פרויקט מחקרי מסכם.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ה פרופ. מנדלסון אברהם
פרופ. ברונשטיין אלכסנדר
הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    12:30-13:30 ה מר בסקין חיים תרגול 11
 
    10:30-12:30 ה פרופ. מנדלסון אברהם
פרופ. ברונשטיין אלכסנדר
הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    11:30-12:30 ד מר רוזנברג אביב תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 mit press ian goodfellow, yoshua bengio and ian goodfellow, yoshua bengio and deep learning
2013 elsevier/morgan kaufmann david b. kirk and wen-mei w. hwu programming massively parallel processors: a hands -on approach, 2nd edition

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:58:13