מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי - 236780 (Current)

236780 - אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234123 מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    


אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי: אלגוריתמים הסימון והטאטוא, אלגוריתם ההעתקה, אלגוריתם ספירת המכוונים, אלגוריתמי דחיסת אובייקטים, אלגוריתמי דורות, אלגוריתם הרכבת, אלגוריתמים הפועלים בצעדים קטנים, אלגוריתמים תוך-כדי-ריצה, אלגוריתמים מקביליים, אלגוריתמים לזמן אמת, איסוף מבנים מעגליים עבור ספירת מכוונים, אלגוריתמים למערכות מבוזרות, שיטות הקצאה דינמית, אלגוריתמים המתחשבים בהתנהגות המטמון.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ. פטרנק ארז הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 .john wiley and sons ltd r. jones r. jones garbage collection: algorithms for automatic dynamic memory management

נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:54:54