מקצוע מידע על מקצוע : למידה עמוקה ושימושיה - 236777

236777 - למידה עמוקה ושימושיה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  046195 מערכות לומדות       מקצועות קדם
  236756 מבוא למערכות לומדות     או
 
  097200 למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עקרונות, שיטות, ושימושים של למידה עמוקה. רשתות נוירונים מלאכותיות בסיסיות, פעפוע לאחור ושיטות אופטימיזציה, רשתות קונבולוציה, רשתות חוזרות ונשנות, עקרונות הכללה וידע מוקדם, ועקרונות בניית ארכיטקטורות. הקורס יתמקד בעיקר בלמידה מונחית ויכיל רכיב משמעותי העוסק בלמידה ע י חיזוקים. הקורס ילמד בקצרה למידה בלתי-מונחית, למידה ע י העברה, למידה יריבית, ולמידה מולטי-מודלית. יילמדו שימושים בראייה ממוחשבת, מודלים לשפה טבעית, תרגום שפה, ולמידת משחקים. בסיום הקורס הסטודנט יהיה בעל:
1. הבנה של הכלים הבסיסיים והשיטות בתחום למידה עמוקה.
2. יכולת מעשית לממש רשתות נוירונים עמוקות.
3. יכולת להבין ולממש אפליקציות בסיסיות בתחומים שונים כגון שפה טבעית, ראייה ממוחשבת, ולמידת משחקים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2016 mit press ian goodfellow, yoshua bengio and ian goodfellow, yoshua bengio and deep learning

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 03:09:48