מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות לומדות - 236757

236757 - פרויקט במערכות לומדות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  236756 מבוא למערכות לומדות       מקצועות קדם


במסגרת המעבדה יערך פרויקט מקיף במערכות לומדות. קורסה זה מהווה המשך הקורס "מבוא למערכות לומדות" ומשמש להעמקתו. נושא הפרוייקט ילקח מאחד התחומים הנלמדים בקורס "מבוא למערכות לומדות": מערכות ללמידת מסווגים, מערכות ללמידת אסטרטגיות חיפוש, אלגוריתמים גנטיים ונושאים נוספים בתחום. הסטודנטים יעבדו יחידים או בקבוצות, בהנחיה ויעוץ של האסיסטנט והמורה.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:50:32