מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים מבוזרים - 236755

236755 - אלגוריתמים מבוזרים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236343 תורת החישוביות       מקצועות קדם


תכנון אלגוריתמים למערכות מרובות-מעבדים, ניתוח הסיבוכיות והבעיות והקצאת משאבים, בעיות הסכמה (בעיית הגנרלים הביזנטיים, הסכמה מקורבת), סנכרון שעונים ושעונים לוגיים, בעיות הפצה (broadcast and multicast), סנכרון ללא מנעולים ומבני נתונים מבוזרים. תוצרי למידה: בסוף הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את המודלים העיקריים עבור מערכות מבוזרות ולהכיר את עקרונות התכנון שלהן.
2. לתכנן אלגוריתמים מבוזרים ולהוכיח את נכונותם.
מבוזר.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 09:43:19