מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות נבונות - 236754

236754 - פרויקט במערכות נבונות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב       מקצועות קדם
  236373 סינטזה של תמונות     או
  236501 מבוא לבינה מלאכותית     או
  236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ     או
  236860 עיבוד תמונות דיגיטלי     או
  236861 ראיה חישובית גאומטרית     או
  236873 ראיה ממוחשבת     או
  236927 מבוא לרובוטיקה     או


קורס זה מיועד לביצוע פרויקט גדול בהקפו בנושאים של רובוטיקה, ראיה ממוחשבת, עיבוד תמונות ומערכות נבונות. הסטודנטים יעבדו בצוותים קטנים (2-3) בהנחיה צמודה של האסיסטנטים ובפיקוח סגל בכיר.


מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
          הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:47:17