מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בגיאומטריה חישובית - 236729

236729 - פרויקט בגיאומטריה חישובית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  6       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  236719 גאומטריה חישובית       מקצועות קדם


מימוש אלגוריתם גיאומטרי תוך שימוש בכלים מתקדמים בגיאומטריה חישובית ודיסקרטית. הפרויקט כולל: חקר של בעיה גיאומטרית, סקר ספרות קצר, אפיון פיתרון ומימושו בתוכנה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 springr-verlag m. de berg, m. van kreveld computational geometry: algorithms and application
2000 cambridge university j. o'rourke computational geometry

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 02:28:13