מקצוע מידע על מקצוע : גאומטריה חישובית - 236719 (Current)

236719 - גאומטריה חישובית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234218 מבני נתונים 1       מקצועות קדם


טכניקות בסיסיות, מבני נתונים ואלגוריתמים לפתרון בעיות גאומטריות כגון חישובי קמור, חיתוכים של קטעים ישרים, דיאגרמת וורונוי ושילוש דלוני של קבוצת נקודות, שילוש פוליגון, חיפוש בתחום, תכנות לינארי, איתור נקודות במרחבים ממימד כלשהו. כן ילמדו מספר נושאים בגאומטריה דיסקרטית (כגון מספר-החיתוך של גרף).
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 04.02.2021 א

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ. ברקת גיל הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    12:30-14:30 ב מר בן שחר גיל תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1997 springer m. de berg, m. van kreveld, m. overmars m. de berg, m. van kreveld, m. overmars computational geometry:algorithms and applications
  1994 cambridge univesity press j. o'rourke computational geometry in c

נערך בתאריך 10/07/2020 בשעה 01:59:56