מקצוע מידע על מקצוע : מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ - 236716

236716 - מודלים גאומטריים במערכות תיב"מ
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  234218 מבני נתונים 1       מקצועות קדם
 
  036045 גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


יצוגים מפורשים, סתומים ופרמטריים. חתכים קוניים ועקומות ריבועיות. אינטרפולציות hermite ו - spline. רציפות. גאומטריה דיפרנציאלית של עקומות. עקומות bezier. עקומות bspline. גאומטריה דיפרנציאלית של משטחים. משטחי bezier ו - bspline. חלוקה ( subdivision ) ועידון ( refinement ). הקורס יוביל לתכנון ויישום מערכת גרפית לדיגום גופים תלת-ממדיים בשפת תכנות עילית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:24:18