מקצוע מידע על מקצוע : שיטות בניתוח אלגוריתמים - 236715

236715 - שיטות בניתוח אלגוריתמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
) 236343 תורת החישוביות ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
) 236343 תורת החישוביות ו -    


טכניקות מרכזיות בניתוח ביצועי אלגוריתמים והכלים המתמטיים שבבסיסן. אנליזת המקרה הגרוע, אנליזה משוערכת, תחרותית והסתברותית וסוגי הבעיות
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה מוציא לאור מחברים ספר
  cambridge university press rajeev motwani and prabhakar raghavan randomized algorithms
  cambridge university press michael mitzenmacher and eli upfal probability and computing: randomized algorithms and probabilistic analysis
002195076 cambridge university press allan borodin and ran el-yaniv online computation and competitive analysis
002232918 mit press and mcgraw-hill thomas h. cormen, charles e. leiserson, thomas h. cormen, charles e. leiserson, introduction to algorithms )second edition(
002220133 springer-verlag berlin heidelberg 2001 vijay v. vazirani approximation algorithms

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:23:02