מקצוע מידע על מקצוע : הבטחת איכות תוכנה - 236698

236698 - הבטחת איכות תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236321 שיטות בהנדסת תוכנה       מקצועות קדם


הצגת תפיסות ועקרונות של הבטחת איכות תוכנה, את מכלול הכלים המשמשים להבטחת איכות התוכנה ואת כיווני הפיתוח העתידי בתחום זה. הקורס כולל: מבוא, הגדרות, גורמי איכות תוכנה, מודל הבשלות הארגונית ( cmm ), תשתית מערכת האיכות: נהלים, הוראות עבודה, פעולה מתקנת, ניהול תצורת תוכנה ובקרת תעוד, מדדי איכות ועלויות תוכנה, הבטחת איכות תוכנה טרם פרויקט: סקר חוזה, תכנית פיתוח ותכנית איכות., הבטחת איכות תוכנה בניהול פרויקט: בקרת התקדמות ביצוע הפרויקט וסקרים. מבחני תוכנה: אימות ובדיקות תוקף, מבחני תוכנה ממוחשבים, תקינה בינלאומית וישראלית להבטחת איכות תוכנה, הסמכת ארגון העוסק בפיתוח תוכנה על פי תקן 9001 iso, מגמות עתידיות בתחום הבטחת איכות תוכנה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1995 אופוס, תל-אביב ד. גלין ד. גלין הבטחת איכות תוכנה
  1999 מכון התקנים הישראלי מכון התקנים הישראלי z"i 3.0009 3-0009 iso dpgiez liyem zwo 1009 lym tizeg, dqtwd ezgfewd yl zekpd

נערך בתאריך 27/09/2020 בשעה 14:25:15