מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בחישוב טבעי ה" - 236658

236658 - נושאים מתקדמים בחישוב טבעי ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

המרצה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס.


נערך בתאריך 14/07/2020 בשעה 10:58:25